Historie Festivalu hudby a slova Ondřejov


  

    Počátky každoročních zářijových setkání v Ondřejově sahají do osmdesátých let. V roce 1983 se poprvé konalo tzv. Folkové odpoledne. To byl i původní název na který bylo později (1990) navázáno Festivalem hudby a slova Ondřejov. Tehdejší folkové setkání se uskutečnilo pod širým nebem, v amfiteátru lomu pod hvězdárnou. Odezva, kterou koncert vyvolal vedla organizátory k pokračování. Postupně se vytvořila určitá tradice, která byla ovšem několikrát tehdejšími úřady násilně přerušena.

    Během osmdesátých let se na těchto koncertech objevila řada významných představitelů československého folku - mimo jiné Vladimír Merta, Vladimír Mišík, Ivan Hoffman, Jan Burian, Iva Bittová, Dagmar Andrtová-Voňková, ...

    Po roce 1989 se setkání mohla konat již nerušeně. Původní jednodenní programová nabídka se postupně rozšířila na tři dny. K folkovému koncertu, který zůstal zachován (s rozšířením o rockovou hudbu), se připojily další pořady různých žánrů /besedy, koncerty klasické hudby, programy pro děti - zpravidla loutkové divadlo, promítání filmových dokumentů, výstavy fotografií, keramiky, atd.

    Festivalu se každoročně zúčastňují známé osobnosti (mj. Ivan Medek, Václav Malý, Martin Kratochvíl, Ivan Klíma, Anton Otte, Marek Eben). Festival získal své místo v současné široké kulturní nabídce. Každoročně ho navštíví několik set diváků.


Zpět