Programy festivalů v předchozích letech: 


Rok 2005 (více na stránce ročníku 2005)


Rok 2003 (Jubilejní ročník - 20 let od vzniku festivalu)

... viz Samostatná stránka ...

            Více na původní stránce jubilejního ročníku
              Napsali o nás: 
              s Rozhovor s Irenou Škeříkovou

Datum : 5. až 6. září 2003 
Pátek: 
20:00 Beseda - SVATOJAKUBSKÁ CESTA 
Večer s Dr. Zdeňkem Susou o pouti z Prahy do Santiaga de Compostela.

Sobota:
13:00 Koncert v lomu pod hvězdárnou - KAREL VEPŘEK, PETR LUTKA, LÍDL & VELÍK,
EJHLE, JAKUB NOHA BAND, VLADIMÍR MERTA, BERANI, JERICHO, OBOROH

Navíc:
Výstava - fotogalerie "dřevních dob" Ondřejovského festivalu"


Rok 2002

Festival se v  tomto roce nekonal. 


Rok 2001
Datum : 22 až 23. září 2001

Sobota:  
10:30 Beseda – DISKUSE S BOHOSLOVCI A JÁHNY
14:00 Koncert - PůVODNÍ BUREŠ, TRABAND, SLÁVEK KLECANDR, SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU, KAREL DIEPOLD & LÁĎA VOKATÝ, JOSEF SANITRÁK & GEE BAND

Neďele:  
10:30 Koncert klasické hudby – MYSLIVEČKOVO TRIO 

Navíc:
Výstava fotografií, loutkové divadlo z Velkých Popovic …


Rok 2000 
Datum : 8. až 10. září 2000

Pátek: 
20:00 Beseda - STŘET KULTUR (aneb Jací jsme my Češi Evropané).
Diskusní večer s hosty (PhDr. Zdeněk Pinc, Hilda Pášová a další ...)

Sobota:
10:30 Beseda - O TOLERANCI (povídání s PhDr. Janem Sokolem)
13:00 Koncert - PAVEL FAJT & PLUTO, ŠARKÖZI, SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU,
CYMBELÍN, GENEZE, TRABAND, EL TRUMPET, EJHLE

20:00 Taneční večer - NOVEMBER SECOND, JERICHO, 1613

Neděle:
10:30 - Koncert klasické hudby (Bach, Vivaldi, Pujol) - MUSICA GRAZIELLA

Navíc:
Výstava fotografií Hany Rysové - Kameny, divadlo s loutkami - Vítek Marčík – Bajaja, prodej knih a hudby, čajovna …


Rok 1999 
Datum : 10. až 12. září 1999

Pátek: 
20:00 Beseda - ČLOVĚK V TÍSNI VE SVĚTĚ 
(filmové dokumenty a rozhovor s ředitelem nadace "Člověk v tísni" Tomášem Pojarem)

Sobota: 
10:30 Beseda - FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O BOHU (povídání s MUDr. Prokopem Remešem) 
13:00 Koncert - ZUBY NEHTY, IVA BITTOVÁ, VLADIMÍR MERTA, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU, CHORUS CORONAE, NOI, PRO BABALU AYE
20:00 Taneční večer - JAKUB NOHA BAND (Beatles Revival), INSIDE, HCL

Neděle: 
10:30 Koncert duchovní hudby (Eben, Perossi, Hnilička, Missa LUBA) – CHORUS CORONAE

Navíc:
Výstava fotografií – Obrázky z Palestiny (vernisáže se zúčastnil Jiří Schneider, býv. velvyslanec ČR v Izraeli), filmové dokumenty o osudech lidí v krizových oblastech, loutkové divadlo pro děti …


Rok 1998
Datum : 11. až 13. září 1998 

Pátek: 
20:00 Beseda - ÚCTA K ŽIVOTU (Životní prostředí – dar a závazek). 
Diskusní večer s hosty (Dr. Jiří Nečas, Jan Beránek, Dr. Pavel Trpák)

Sobota: 
10:30 Beseda - KONFLIKTY SVĚDOMÍ (hosté – Dr. D. Rabyňáková, Daniela Brůhová) 
13:00 Koncert - KASHIRIN, OBOROH, ŠARKÖZI, BERANI, STUDENÁ SPRCHA, X.E.T., DEEP SWEDEN, PAVEL FOLTÁN BAND, GENEZE, HUBERT VANĚK, SVÁŤA KARÁSEK & POZDRAVPÁMBU 
20:30 Taneční večer - REZAVÁ KLEC, HCL, SHADOWS REVIVAL 

Neděle: 
10:30 Koncert klasické hudby - Komorní smíšený sbor SANGUIS NOVUS 

Navíc: 
Výstava fotografií z Japonska, loutkové divadlo pro děti …


Rok 1997
Datum : 19. až 21. září 1997

Pátek: 
20:00 Beseda - ISLÁM ZNÁMÝ – NEZNÁMÝ (Mohou muslimové, křesťané a židé žít společně?). 
Diskusní večer s hosty (ThDr. Odilo Štampach, Muhammad Ali Šilhavý, Daniel Kummermann, Dr. Joel Pokorný, Azam Shukhoor)

Sobota: 
10:30 Beseda – ŘÁDY A NOVÉ SPIRITUALITY (hosté – Mauro Ravera OCD aj.) 
13:00 Koncert – BÓĎA ČERVENÝ & DOBROBÝL, JAN BURIAN, ŠARKÖZI, SLÁVEK KLECANDR, JAN KŘTITEL NOVÁK, KLEZMERIM, JIŘÍ SMRŽ A ONDŘEJ FIBICH, J.J.KOL., KAREL VEPŘEK, EVA HENYCHOVÁ, HROZEN, BETLEM´S BAND, FÉNIX 
20:00 Taneční večer – JERICHO, REZAVÁ KLEC, JAKUB NOHA BAND (Beatles Revival)

Neděle: 
10:00 Koncert duchovní hudby (Michna, Lukáš, Hindemith, Buxtehude aj.) – SUKůV KOMORNÍ SBOR 

Navíc: 
Výstava fotografií Karla Cudlína o životě v Podkarpatské Rusi, divadlo pro děti …


Rok 1996
Datum : 20. až 22. září 1996

Pátek:
20:00 Beseda - MÍT NEBO BÝT (Jsme tím, co máme nebo tím, co jsme?)
Diskusní večer s hosty (Ivan Klíma, Ján Zákopčaník, Martin Kratochvíl, Pavel Kábrt)

Sobota:
10:30 Beseda – LAICI V CÍRKVI A SPOLEČNOSTI (hosté – Jiří Černý, P. Anton Otte, P. Arthur Matuszek a další)
13:00 Koncert – UČEDNÍCI, JARDA SVOBODA, JIŘÍ SMRŽ, OLDŘICH JANOTA, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK, BERANI, VLADIMÍR MERTA, KATKA ŠARKÖZI, ESTER, ZTRACENÁ KAPELA, HÁJEK & ŠORM & ŠKEŘÍKOVÁ, PRO TEBE, SOVA, BÓĎA ČERVENÝ & DOBROBÝL   
20:00 Taneční zábava – ČESKEJ CHLEBA, REZAVÁ KLEC, JAKUB NOHA BAND (Beatles Revival)

Neděle:
10:30 Koncert duchovní hudby (Dvořák, Fauré, Händel, J.S. Bach)
– MICHIYO KEIKO (soprán), ROMAN JANÁL (baryton), JAROSLAV ŠAROUN (varhany)

Navíc:
Výstava fotografií Vojtěcha Vlka - ROVNÍKOVÁ AFRIKA a Slávka Klecandra - Z NATÁČENÍ DESKY OBOROHU, loutkové divadlo pro děti ...

 
Rok 1995
Datum : 22 až 24. září 1995
 
Pátek:
20:00 Beseda - CHARISMATICKÁ OBNOVA: ANO - NE?
Diskusní večer s hosty (P.Václav Malý, Dan Drápal, P.Michael Slavík, P.Odilo Štampach, Pavel Klinecký, Doc. Jan Štefan)

Sobota:
10:30 Beseda – SLOVENSKO DNES (hosté – Ivan Hoffman a Daniel Raus)
13:00 Koncert – MIŠPACHA, VIA CANTANTIUM, PETR LUTKA, VLADIMÍR MERTA, PRAMÍNEK, KAREL DIEPOLD, J.J.KOL., DAGMAR ANDRTOVÁ, HROZEN, IVANA STŘIHAVKOVÁ & SIMONA KOŠAŘOVÁ, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK
20:00 Taneční večer – OBOROH, TRABAND, JAKUB NOHA BAND (Beatles Revival)

Neděle:
10:30 Koncert duchovní hudby (J.S. Bach, Corelli, Telemann, Biber)

Navíc: Výstava fotografií z míst působení nadace Člověk v tísni, loutkové divadlo pro děti ...


Rok 1994
Datum : 23. až 25. září 1994

Pátek:
20:00 Beseda - DISKUSNÍ VEČER S HOSTY (Marek Eben, P.Jiří Reinsberg, Miroslav Heryán, Dr. Jaroslav Šturma, Věra Eliášková)

Sobota:
13:00 Koncert -
BOHDAN MIKOLÁŠEK, EFES, OBOROH, CHORUS CORONAE, PETR LUTKA, MIŠPACHA, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, OLDŘICH JANOTA, Z CELÉHO SRDCE, PRAMÍNEK, J.M.C.
20:00 Taneční večer - THE FORK, JERICHO, J.M.C.

Neděle:
10:00 - Koncert duchovní hudby (Bach, Händel, Purcell, Scarlatti) - MUSICA QUINTA ESSENTIA
Navíc: Výstava fotografií obnovovaných kostelů v severních Čechách, program pro děti, loutkové divadlo ...

Rok 1993
Datum : 17. až 19. září 1993

Pátek:
20:00 Beseda - VEČER IVANA MEDKA S JEHO HOSTY (Anastáz Opasek, Dr. Helena Klímová)

Sobota:
11:00 Divadlo PRAŽSKÉ MARIONETY (Kašpárek a jeho koníček, pohádka Františka Langera a loutkové varieté)
13:00 Koncert – SAMUEL KALETA, PAVEL DOBEŠ & MILOŠ DVOŘÁČEK, VLADIMÍR MERTA, UČEDNÍCI, KAREL VEPŘEK, PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ, CHORUS CORONAE, JAKUB NOHA BAND, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, OLDŘICH JANOTA, MIŠPACHA, PETR LUTKA
20:00 Taneční zábava – OTCOVY DĚTI, PůVODNÍ BUREŠ, IGOR OSVALD & JERICHO, JAKUB NOHA BAND

Neděle:
  7:45 Zpívaná mše svatá, hudba a zpěv VIA CANTANTIUM
10:00 Koncert duchovní hudby (J.Haydn, J.S. Bach, B.Martinů) - DANA VLACHOVÁ (housle), JAN PÁLENÍČEK (violoncello)

Navíc:
Výstava fotografií DENVER - VELEHRAD ´93, dětské odpoledne Jany Svobodové s písničkami a hrami ...

Rok 1992

OTCOVY DĚTI, ČERVENÁ MŘÍŽ, OBOROH, BETULA PENDULA, ROSŤA ČURDA, JERICHO, KAREL DIEPOLD & LÁĎA VOKATÝ, VIA CANTANTIUM ...

Rok 1991

DANIEL RAUS & PETR MICHONĚK, PAVEL JANČÍK, KOPRHEL, OTCOVY DĚTI, IVAN HOFFMAN, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK, JIŘÍ SMRŽ, ČERVENÁ MŘÍŽ, VLADIMÍR MERTA, MIŠPACHA ...

 

Rok 1990

BOB FLIEDR, OTA VEVERKA, J. ZUBRYCKÝ, P. FISCHER, J. V. RENČ, UČEDNÍCI, PEPA NOS, BOHDAN MIKOLÁŠEK, OTCOVY DĚTI, JAKUB NOHA, OBOROH, SVÁŤA KARÁSEK ...

Rok 1989

Tento ročník byl přesunut do sboru Českobratské církve evangelické v Benešově, v Ondřejově nebyl povolen.
OBOROH, JAROMÍR FUMAS PALME & PůVODNÍ BUREŠ, VLADIMÍR MERTA, JAN ZUBRYCKÝ ...

Rok 1988

JAN BURIAN, ZUZANA KOHOUTKOVÁ, KAREL NOVOTNÝ, BOB FLIEDR, PEPA NOS, OTA VEVERKA, OLDŘICH JANOTA, V. a R. HAVLOVI, JAKUB NOHA, KAREL DIEPOLD & LÁĎA VOKATÝ, ROSŤA ČURDA, KOPRHEL ...

Rok 1987

Tento ročník byl tehdejšími úřady zakázán

Rok 1986

Tento ročník byl tehdejšími úřady zakázán

Rok 1985

IVA BITTOVÁ & PAVEL FAJT, VLADIMÍR MERTA, EJHLE, LÍDL & VELÍK, KAREL VEPŘEK, JAKUB NOHA, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, KAREL DIEPOLD & LÁĎA VOKATÝ, JIŔÍ SMRŽ, PETR LUTKA ...

Rok 1984

VLADIMÍR MIŠÍK, VLADIMÍR MERTA, PETR LUTKA, DUŠAN VALÚCH & KAROL SVOZIL, JANOTA & RICHTER & FIDLER, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ, JAKUB NOHA, IVAN HOFFMAN ..

Rok 1983
První rok - začátek dlouhé tradice

LÍDL & VELÍK, EJHLE, VLADIMÍR MERTA, PETR LUTKA & EMIL POSPÍŠIL, KAREL VEPŘEK, VAŠEK KOUBEK, DAGMAR ANDRTOVÁ VOŇKOVÁ ...
 
 

 Zpět